Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare får upplåta hela sin bostad i andra hand till annan ”för självständigt brukande” endast om styrelsen ger sitt samtycke. Det innebär att om bostadsrättshavaren låter någon annan bo i lägenheten utan att själv bo där samtidigt är det fråga om andrahandsupplåtelse, oavsett om hyra tas ut eller inte.

Samtycke till andrahandsupplåtelse söks genom att i god tid före uthyrningen fylla i följande blankett samt skicka in den i två exemplar till styrelsen.

Blankett Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavaren har enligt bostadsrättslagen rätt att hyra ut om det finns skäl för uthyrningen. Tillstånd beviljas för max ett år i taget. Skälen väger dock lättare med tiden och styrelsen tillämpar en restriktiv hållning när det gäller beviljande av andrahandsupplåtelser under längre tid.

Andrahandsupplåtelse som sker utan styrelsens samtycke betraktas som otillåten och kan leda till att medlemmens nyttjanderätt till lägenheten sägs upp.