Fastigheten

Ett hus från 1930 på Södermalm i Stockholm bestående av 35 lägenheter och 2 lokaler.

KORT OM HUSET
Vitbetan 18 ritades av Ture Sellman, en arkitekt som ritat en hel del hus runt om i Stockholm, men även i till exempel Eskilstuna och Katrineholm. 1940 avslutade han dock sin arkitektkarriär för att gå in i filmbranschen med eget företag. Ritningarna är daterade 1929 och huset stod klart 1930. Vitbetan 18 är ett klassicistiskt bostadshus i sex våningar med kungsvåning överst. Det ritades och byggdes i brytningstiden mellan 1920-talsklassicism och funktionalism. Fönstren är sexrutigt spröjsade a la 1920-tal men fasaden bär också stramare drag som för tankarna åt funkis. Fasaden är putsad i en ljust gul nyans och har ett burspråk i mittpartiet. Huset har en pampig ursprunglig portal och natursten har använts rikligt i portalen och i bottenvåningen. Brf Vitbetan 18 består av 35 lägenheter och två lokaler. Föreningen har en gemensam innergård med utemöbler och cykelparkering.

Husets totalyta är 1 541 m², varav 1 421 m² är lägenhetsyta.

UTFÖRT UNDERHÅLL

 • Fönsterrenovering, 2023
 • Högtrycksspolning av samtliga avloppsstammar, 2019
 • Omläggning av dräneringen på innergården, 2019
 • Renovering av sprickor i husgrunden, 2019
 • Byte av avloppsstammar i källaren, 2019
 • Renovering och målning av våra två hyreslokaler, 2019
 • Renovering och målning av tvättstuga och källargång 2019
 • Renovering av ytterporten 2019
 • Obligatorisk ventilationskontroll, 2019 (åtgärder pågår)
 • Radonmätning 2017 (godkänd)
 • Ny torktumlare, 2016
 • Installation av postboxar, 2016
 • Installation av fiberbredband till samtliga lägenheter, 2014
 • Fasadrenovering, 2013
 • Byte av fjärrvärmecentral samt justering av element, 2012
 • Obligatorisk ventilationskontroll, 2010 (godkänd)
 • Byte av el-stammar, 2009
 • Nya tvättmaskiner, 2004
 • Högtrycksspolning av vattenstammar, 2003