Medlemsinformation

DOKUMENT
Föreningens stadgar (pdf)
Ordningsregler (pdf)
Blankett för andrahandsuthyrning (doc)
Underhållsplan (pdf)

ÅRSREDOVISNINGAR
Årsredovisning 2022 (pdf)
Årsredovisning 2021 (pdf)
Årsredovisning 2020 (pdf)
Årsredovisning 2019 (pdf)
Årsredovisning 2018 (pdf)
Årsredovisning 2017 (pdf)
Årsredovisning 2016(pdf)
Årsredovisning 2015 (pdf)
Årsredovisning 2014 (pdf)
Årsredovisning 2013 (pdf)
Årsredovisning 2012 (pdf)
Årsredovisning 2011 (pdf)

STÄMMOPROTOKOLL
Årsstämma 2023
Stämmoprotokoll extrastämma 2021 (pdf)
Stämmoprotokoll 2021 (pdf)
Stämmoprotokoll extrastämma 2020 (pdf)
Stämmoprotokoll 2019 (pdf)
Stämmoprotokoll 2018 (pdf)
Stämmoprotokoll 2016
(pdf)
Stämmoprotokoll 2015 (pdf)
Stämmoprotokoll 2014 (pdf)
Stämmoprotokoll 2013 (pdf)
Stämmoprotokoll 2012 (pdf)

FIBER
Vårt hus är uppkopplat med fiber från Telenor och internetuppkoppling (250/250 Mbps) ingår i månadsavgiften.
För aktivering eller frågor, ring Telenor på telefon 020-22 22 22
eller klicka här för mer information.

TV
Vårt hus är anslutet till Fiber-TV T-1 Bas från Telenor, som ingår i månadsavgiften. För aktivering eller frågor, ring Telenor på telefon 020-22 22 22 eller klicka här för mer information.

FACEBOOK
Medlemmar får gärna gå med i vår Facebook-grupp.

PANTSÄTTNING
Pantsättning av din bostad hanteras av vår ekonomiska förvaltare och handlingar ska skickas direkt dit:
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB 
David Romero
Box 226 
851 04 Sundsvall

RENOVERING AV LÄGENHET
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. Tänk på att vara ute i god tid när du kontaktar styrelsen för att få tillstånd för mer omfattande renoveringar.

Bostadsrättshavaren har själv skyldighet att se till att samtliga arbeten blir fackmannamässigt utförda. Detta är särskilt viktigt när det gäller badrum och kök för att undvika vattenskador. Det faller också på bostadsrättshavaren att ta reda på vilka lagar och regler som gäller och se till att de uppfylls när förändringar i lägenheten företas. För mer om bostadsrättshavaren rättigheter och skyldigheter, se föreningens stadgar och bostadsrättslagen.